776 761 391


ZpětÚvod Ochrana spotřebitele a osobních údajů - GDPR

Ochrana spotřebitele a osobních údajů - GDPR

Novinka v otázce ochraně spotřebitele pro rok 2016

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz."


Prohlášení o ochraně osobních údajů - GDPR

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma či jméno a příjmení: LORD – realitní kancelář spol. s r.o.

Sídlo: Hradební 381/15, 500 03 Hradec Králové

IČO: 25951599     DIČ: CZ 25951599

Telefon: 776 761 391

E-mail: info@lord.cz

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele.

Jedná se tak nejčastěji o údaje: Jméno, Příjmení, telefonní číslo a e – mail.

V případě některých vybraných služeb (např. zajištění právního servisu nebo zajištění financování) se jedná i o následující další údaje: Adresa trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození, rodné číslo, popř. IČO, číslo bankovního účtu.

Účel zpracování osobních dat

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Konkrétně se jedná o následující účely:

 • Poskytování realitních služeb
 • Informování o stavu poskytované realitní služby
 • Doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním realitních služeb
 • Založení osobního účtu na našem webu
 • Informování o produktových novinkách na našem webu 

Vaši e-mailovou adresu potřebuje pro splnění některých konkrétních služeb – např. zasílání informace o stavu Vaší realitní nabídky nebo poptávky, zasílání informace o vývoji realitních nabídek naší kanceláře.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv svůj souhlas odstranit. Obrátit se můžete na výše uvedenou pověřenou osobu.

 

Sdílení s třetími stranami

Některé vybrané služby – právní služby, finanční služby, exekuční služby - realizujeme ve spolupráci se třetími stranami. Dle povahy poskytovaných služeb, tak sdílíme Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Pokud jste si neobjednali žádnou z našich služeb, která vyžaduje spolupráci se třetí stranou, tak jsme žádná data nikomu (žádné třetí straně) nepředali. 

Pokud jste navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Využití Cookies

Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh našich webových stránek. Ukládáme oblíbené stránky nebo nabídky. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě našeho webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 


Aktuálně

Pro klienta, který přes naší kancelář prodal dům, hledáme menší byt v Hradci Králové, ideálně garsoniera do ceny 3 mil. Kč, klidné místo HK

Sháním pro dceru - studentku ke koupi byt v Hradci Králové, 1+1 - 2+kk. Cena dle stavu. Bližší info u makléře.

Koupím ihned byt 2+1 v pěkné lokalitě (SP, NHK, Malšovice, Věkoše), cena do 5 mil. Kč, rychlé a solidní jednání

Naše společnost opět vykupuje byty v HK a okolí, cenová nabídka do 24 hodin, platba ihned, tel. 776 761 391

Koupím garsoniéru v HK, vhodnou k dalšímu pronájmu. Platba v hotovosti, rychlá dohoda jistá.

..... další vybrané poptávky

zde